ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಸಿದ್ಧತೆ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 03-01-2018, ಪುಟ 3