ಫೆ. 22ರಿಂದ 10ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 03-01-2018, ಪುಟ 1
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 03-01-2018, ಪುಟ 4